vrijdag 4 februari 2011

Geschiedenis Zuid-Afrika

De geschiedeni van Zuid-Afrika is rijk en ingewikkeld. De cultuur van de Bosjesmannen is ongeveer 25.000 jaar aanwezig en de Bantoe 2500 jaar. Deze twee culturen woonden samen in vrede. De geschreven geschiedenis begint de komst van de Europeanen, eerst de Portugezen hun besloten het gebied niet tekoloniseren en laten het gebied over aan de Nederlanders. De Britten bestrijden het gebied vanaf het 18e eeuw en het leidde tot twee boerenoorlogen. De 20e eeuw was de opkomst van het aparsheidsbewind. De geschiedenis voor de kolonistie is door het ontbreken van beschavingen die het schrift beheersten moeilijk te achterhalen. De late gebeurtenissen na de eerste Europese verkenning is bekend de vroege Nederlandse vestiging. In Zuid-Afrika begon op 6 april 1652 toen Jan van Riebeeck namens de V.O.C. een bevoorradingstation richtte op Kaap de Goede Hoop. Deze VOC-vestiging bestond onder bestuur van VOC en niet van de Nederlandse staat.

1 opmerking: